Tyverimerking

Tyverimerking

Tyverimerking handler om å beskytte de mest verdifulle gjenstandene dine mot tyveri, samt øke sjansen for å få verdiene tilbakeført igjen om uhellet først er ute. Ut over den preventive effekten kan synlig og profesjonell eiermerking også brukes til å holde orden på essensielle arbeidsredskaper, inventar og undervisningsutstyr. Tyverimerking anbefales av politi og forsikringsselskap.

Vi skreddersyr en merkeløsning som passer ditt behov!

PRODUKTER TYVERIMERKING

Preventiv effekt ved tyverimerking

Den preventive effekten ved tyverimerking oppstår fordi merkingen gjør det vanskeligere for tyven å omsette verdiene som tyvegods da de enkelt kan spores tilbake til riktig eier. Merkingen gjør det dermed lettere for politi å forbinde tyvegodset til et bestemt innbrudd eller tyveri. Dette gjør det enklere å finne og straffe de kriminelle. Ingen ønsker å bli koblet sammen med et konkret tyveri eller innbrudd.

Tyverimerking sparer både tid og penger

Tyverimerking kan kanskje oppleves tungvint og som en tidkrevende ekstrautgift. Men har du tenkt på hvilke konsekvenser det har, hvis du plutselig mangler essensielt materiell?

Først og fremst betyr det at du ikke får utført arbeidet optimalt. Utover dette må du bruke tid og penger på en forsikringssak, og på å gjenskaffe nytt arbeidsmateriell. Ikke alt kan leveres fra dag til dag.

Dette stjeler tid og ressurser i hverdagen, skaper unødig ventetid og betyr i mange tilfeller at du ikke kan levere et produkt eller tjeneste til tiden. Det gir en dårlig bruker eller kundeopplevelse som igjen kan gå ut over deres omdømme. Faktorer som på sikt kan bli synlig i negativ retning.

Så en god, intelligent og effektiv tyverimerking kan raskt tjenes inn igjen – alene på grunn av tiden, ressursene og bryderiet det sparer deg for.

Ikke bare sikring mot tyveri

En effektiv og permanent merking kan brukes til mye mer enn bare sikring mot tyveri! F.eks kan merkingen brukes til å holde orden og kontroll på PC, tablets, verktøy, mobiltelefoner osv. Slik vet man hvor utstyret befinner seg og hvilken medarbeider som har ansvaret for det. Tyverimerkingen brukes også til å signalisere korrekt tilhørlighet.

Intelligent tyverimerking letter hverdagen

Når du først skal tyverimerke inventar og materiell bør du overveie om det er noen arbeidsoppgaver i hverdagen som blir letter hvis du velger en mer intelligent merkeform. F.eks velger mange større virksomheter og institusjoner en type som gjør det lettere å holde styr på hvor det er plassert, hvem som er brukeren, og om det er blitt oppdatert eller når service sist ble utført.

Hos oss har du mulighet til å få en skreddersydd tyverimerking så den passer til den interne registreringen av virksomhetens forskjellige enheter – f.eks i IT-avdeligens Active Directory eller materialforvalter hos deres service- og vedlikeholdsavdeling.


Tre effektive former for tyverimerking

Hvilken tyverimerking du skal velge? Dette kommer an på hvilket materiell eller inventar det dreier seg om. Parametere som overflate, materiale anvendelse og verdi er med på å avgjøre hvilken merkeform som er den riktige. Generelt finnes det tre forskjellige merketyper:

Heftende

Denne formen for å merke består av akryl eller folieskilt, som monteres med et sterkt spesiallim så det enten ikke kan fjernes eller kun kan fjernes med å gjøre skade på utstyrets overflate som følge. Gode eksempler på heftende tyverimerking er iMark, ToolMark og ProMark .


Permanent

Denne formen for å merke går helt i dybden på den gjenstanden som skal merkes. Det gjør det umulig å videreselge stjålne effekter, da den permanente merkingen kun kan fjernes hvis overflaten ødelegges. Merkingen utføres f.eks med kjemisk merking som DeMark, brennmerking, eller med gravørapparat.


Usynlig

Kunst og andre verdigjenstander du ikke ønsker å ha et synlig merke på, kan med fordel merkes med usynlige merkeformer. F.eks i form av DNA-merking, eller med hjelp av en spesiell merkepasta som kun blir synlig ved UV-belysning.

Tyverimerking med egen branding

Du har selvfølgelig også mulighet til å få deres egen logo, kommunevåpen eller firmanavn med på tyverimerkingen. Både i de heftende, permanente og usynlige løsningene. Dermed økes tilhørigheten til deres virksomhet eller institusjon. Samtidig er man ikke tvil om hvem som skal kontaktes hvis gjenstandene kommer på avveie.


Tyverimerk alt materiell – eller kun det viktigste

Hos Norsk Sikkerhet kan virksomheten få tyverimerket alle former for inventar, materiell og verdigjenstander. Velg mellom et bredt spekter av merkeløsninger og finn den metoden som passer deres behov:


PC, tablets og mobiltelefoner

Er lette å omsette for tyven og uunnværlig arbeidsredskap i hverdagen som følger medarbeiderne over alt. Derfor er også disse gjenstandene de som oftest blir gjenglemt. Med en effektiv tyverimerking gjør du disse gjenstandene vanskeligere å omsette for tyven og lettere å få igjen om de er blitt glemt på bussen, på flyplassen eller andre offentlige steder.


Verktøy og materiell

Både institusjoner, virksomheter og særlig håndtverkere rammes hyppig av tyveri av verktøy og annet materiell. Igjen fordi det alltids er lett å finne "kunder" for tyven, hvis det ikke er blitt tyverimerket synlig og effektivt.


Kunst og design

Det er klart at kunst, designmøbler og andre verdifulle emner stiller krav til merkingen som ikke forringer verdien eller skjemmer utseendet. Her våre usynlige merketyper særlig populære sammen med et tydelig og elegant skilt for merkingen.


TV og AV-utstyr

Denne type gjenstander står også høyt på tyvens ønskeliste, fordi de er lette å omsette. Med tydelig og ufjernbar merking kan du effektivt forhindre tyveri, holde orden på de forskjellige enhetene og være sikker på at de alltid er klare når det er bruk for dem.


Møbler og inventar

Her kan utforming, materiale og verdi sette særlige krav til merkingen, f.eks fordi en synlig merking vil forringe møbelets verdi, anvendelighet og særlig salgbarhet. Ta kontakt så finner vi den beste løsningen sammen.