Ditt naturlige valg innen tyverisikring

TYVERIMERKING - SIKKER OPPBEVARING - INVENTARKONTROLL


Ditt naturlige valg innen tyverisikring

TYVERIMERKING - SIKKER OPPBEVARING - INVENTARKONTROLL


Norsk Sikkerhet

Norsk Sikkerhet eies og drives av mennesker med lang erfaring og høy kompetanse innen tyverisikring. På eiersiden har vi blant annet med oss grunnlegger, samt tidligere daglig leder av det norske tyverimerkingsselskapet Securmark. Vi tilbyr grundig rådgivning og et bredt spekter av produkter innenfor tyverimerking og oppbevaring. Ønsker du å sikre inventar, utstyr og verdigjenstander på en effektiv, skreddersydd og intelligent måte er vi ditt naturlige valg!

NORSK SIKKERHET

Tyverimerking

Tyverimerking handler om å beskytte de mest verdifulle gjenstandene dine mot tyveri, samt øke sjansen for å få verdiene tilbakeført igjen om uhellet først er ute. Ut over den preventive effekten kan synlig og profesjonell eiermerking også brukes til å holde orden på essensielle arbeidsredskaper, inventar og undervisningsutstyr. Tyverimerking anbefales av politi og forsikringsselskap. Vi skreddersyr en merkeløsning som passer ditt behov! Selvfølgelig med mulighet til å få egen logo, kommunevåpen eller firmanavn med på tyverimerkingen.

TYVERIMERKING

Sikker oppbevaring

Sikkerhetsskap er en bred betegnelse på blant annet nøkkelskap, safe og dataskap. Sikkerhetsskapet lar bedriften, skolen eller institusjonen lagre viktige verdier på en forsvarlig og tyverisikker måte. I tillegg til å ha en forebyggende effekt mot tyveri, kan sikkerhetsskapet bidra til å kontrollere hverdagen og skape trygghet for ansatte og studenter.

SIKKER OPPBEVARING