Produkter

Produkter

Image

Tyverimerking

Beskytt gjenstandene dine mot tyveri og øk sjansen for å få de tilbakeført igjen om uhellet først er ute. Synlig og profesjonell eiermerking kan også brukes til å holde orden på essensielle arbeidsredskaper, inventar og undervisningsutstyr. Tyverimerking anbefales av politi og forsikringsselskap. Selvfølgelig med mulighet til å få egen logo, kommunevåpen eller firmanavn med på tyverimerkingen

TYVERIMERKING
Image

Sikker oppbevaring

Sikkerhetsskap er en bred betegnelse på blant annet nøkkelskap, safe og dataskap. Sikkerhetsskapet lar bedriften, skolen eller institusjonen lagre viktige verdier på en forsvarlig og tyverisikker måte. I tillegg til å ha en forebyggende effekt mot tyveri, kan sikkerhetsskapet bidra til å kontrollere hverdagen og skape trygghet for ansatte og studenter.

SIKKER OPPBEVARING