Sikker oppbevaring

Sikker oppbevaring

Sikkerhetsskap er en bred betegnelse på blant annet nøkkelskap, safe og dataskap. Sikkerhetsskapet lar bedriften, skolen eller institusjonen lagre viktige verdier på en forsvarlig og tyverisikker måte. I tillegg til å ha en forebyggende effekt mot tyveri, kan sikkerhetsskapet bidra til å kontrollere hverdagen og skape trygghet for ansatte og studenter.

Vi finner den beste løsningen sammen!

PRODUKTER SIKKER OPPBEVARING

Få arbeidsro med et tyverisikkert skap

Verdien av et sikkerhetsskap er ikke bare det faktum at det beskytter verdiene på arbeidsplassen mot tyveri. Det gir deg mer sjelefred og en enklere dag når du vet at ting er under kontroll.

Tyveri og innbrudd kan ha stor negativ innvirkning på arbeidsrytmen, fordi det må brukes tid på å erstatte arbeidsverktøy og rapportere tyveriet til forsikring og politi. Verdifull tid går tapt om man mangler viktig arbeidsutstyr, eller at studentene ikke vil kunne få den planlagte instruksjonen hvis de mangler nettbrettene.

Derfor bør tyverisikker lagring av IT-utstyr, verktøy, dokumenter, kontanter og andre viktige verdier alltid være en del av en overordnet tyverisikringsstrategi som sikrer fred og ro i hverdagen.

Godkjent sikkerhetsskap

Når du velger et sikkerhetsskap til oppbevaring og hindring av tyveri, er det lurt å sjekke om det er godkjent.

Noen typer sikkerhetsskap er tyverisertifiserte eller brannsikre, noe som øker sikkerheten i tilfelle innbrudd eller brann.

En godkjenning er også en ekstra sikkerhet fordi det betyr at skapet er trygt å bruke i praksis, f.eks. at det mobile PC-skapet ikke velter når den blir trillet rundt.

Skreddersydde og tyverisikre løsninger

Valg av sikkerhetsskap avhenger ofte av en rekke parametere som er unike for deg og din arbeidsplass, f.eks. hvilke verdier man skal ha i skapet, hvor mye eller lite det brukes til daglig, og om det skal være mobilt eller stasjonært.

Mange sikkerhetsskap er allerede designet for å passe til et bredt definert formål, for eksempel kontantoppbevaring.

Hos oss kan du imidlertid også få akkurat den løsningen du trenger. For eksempel kan våre SG Lockers studentskap tilpasses skolens forskjellige klassetrinn, og KC-dataskapene våre kan utstyres med ekstrautstyr som ventilasjon, strømskinner og lys. Skreddersydde safer er en spesielt god løsning for skoler og andre utdanningsinstitusjoner der antall elever kan ha stor innvirkning på lagringsbehov.


Sikkerhetsskap til alle formål

Hensikten med å bruke et sikkerhetsskap kan variere avhengig av hva det brukes til, men det primære formålet med alle er først og fremst å sikre verdier eller verktøy mot tyveri og innbrudd. Men et sikkerhetsskap kan også tjene andre sekundære formål som å beskytte konfidensiell informasjon, lade og transportere IT-utstyr eller brannsikring. Derfor tilbyr vi et bredt utvalg av sikkerhetsskap til en rekke formål, inkludert:


Datamaskin- og nettbrettskap

Bærbare datamaskiner som Chromebooks er blitt uunnværlige verktøy på skolen og arbeidsplassen. Dessverre er datamaskiner og nettbrett også tyvens mest etterspurte bytte. Derfor er sikkerhetsskap viktig. Samtidig kan IT-utstyret lades over natten slik at det er klart til bruk.


Verdi og pengeskap

Kontanter og andre eiendeler som foto- og videokameraer kan være en stor fristelse for en potensiell innbruddstyv. Med et sikkerhetsskap spesielt designet for kontanter og mindre verdier, kan et potensielt innbruddsforsøk forhindres. Samtidig blir inntektene kontrollert når dagen er omme og kameraet har et sted det tilhører etter stengetid.


Nøkkelskap

Både skoler, bedrifter og spesielt bilforhandlere og verksteder holder mange nøkler på ett sted. Derfor, hvis de ikke hører hjemme i et skap, blir nøklene stjålet eller mistet i en travel hverdag. Her vil et tyverisikret nøkkelskap være løsningen.


Brannskap

Sikkerhetsskap for lagring av dokumenter, konfidensiell informasjon eller harddisker med viktig informasjon skal være sertifisert brannsikkert. Dette betyr at de er mye mer sannsynlig å overleve en brann.


Elevskap

På mange barneskoler, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner har studentene et stort behov for å beholde sine personlige eiendeler og bøker mellom timene. De kan gjøre dette i skoleskap, som kan arrangeres for de forskjellige elevgruppene eller klassetrinnene.


Andre sikkerhetsskap

Medisinske skap, mobile hoteller og andre sikkerhetsskap spesielt designet for lagring av spesifikke verdier, kan bidra til å gjøre hverdagen tryggere og mer oversiktlig.